Kompetensmäklarna tar tempen på företagens behov

Kompetensmäklarna i KOBRA är på plats hos företagen för att ta reda på vad de behöver för kompetens nu och i framtiden. De är en länk mellan företag, utbildningsaktörer och arbetsmarknadssystemet. Vi följde med när deltagare från alla tre länderna i KOBRA träffades i Frederikshavn för att lära varandra och bli ännu bättre på att ge service åt företagen.

Kompetensmäklaren är en relativt ny yrkesroll, som även kallas för virksamhedskonsulent i Danmark och markedskontakt i Norge.

– Vi försöker ta tempen på företagens behov i termer av kompetens, säger David Raja, kompetensmäklare i Borås, Sverige.

– Vi vill kartlägga företagens kompetensbehov, så vi frågar dem om vad de behöver idag och vad de tror de behöver några år framåt i tiden, säger Hilde Berg Hansen på NAV Larvik, och tillägger att många små företag idag inte har några planer och strategier för deras framtida kompetensutveckling.

– Jag tror att vi kan få igång tankeprocessen hos företagen med de frågor vi ställer, och det tänker jag är viktigt, fortsätter hon.